Sprawozdawczość budżetowa

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 

W Szkole Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich sporządzane są następujące rodzaje sprawozdań:

 

A/ sprawozdania miesięczne:

            -     Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów

 • Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
 • Informacja z wykonania funduszu płac (na potrzeby jednostki nadrzędnej)

 

B/ sprawozdania kwartalne

 • Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
 • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i poręczeń
 • Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Z-05 sprawozdanie badanie popytu na pracę

 

C/ sprawozdania półroczne

 • Z-01 zestawienie z udzielonych zamówień publicznych
 • Informacja  przebiegu wykonania budżetu
 • Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych miasta oraz ulg

 

D/ sprawozdania roczne

 • F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
 • Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie z dokonanych umorzeń  należności jednostek organizacyjnych miasta oraz ulg
 • Bilans i informacja dodatkowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Cichosz
Udostępnił:
1 1
(2004-02-23 12:48:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2021-03-19 09:54:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki