Klauzula informacyjna - kontrahenci

KONTRAHENCI

 

 

                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie; kontakt mailowy: sp23koszalin@op.pl

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

  1. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

  1. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

 

  1. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichosz Krzysztof
(2018-10-26 14:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2020-01-31 13:03:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki