BUDŻET

Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie – jako samorządowej jednostki budżetowej – jest budżet, czyli plan finansowy dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy, zatwierdzony przez organ prowadzący – Gminę Miasto Koszalin.

Zasady dotyczące gospodarki finansowej Szkoły wynikają z ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń wykonawczych.

Dochody i wydatki budżetu jednostki planowane są i wykonywane według podziałek klasyfikacji budżetowej, tj. z uwzględnieniem działów i rozdziałów, które określają rodzaj działalności oraz paragrafów wskazujących ekonomiczny charakter osiąganych dochodów  i realizowanych wydatków.

 

Plan finansowy wydatków na 31.12.2022 roku 6.500.074,84 zł, wykonanie 6.461.811,25 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – plan 4.983.628 zł, wykonanie 4.959.140,93 zł,

- zadanie 2.4.1.2 – plan 12.325 zł, wykonanie 1.128,42 zł

- zadanie 2.4.1.2_L– plan 179.700 zł, wykonanie 179.700 zł

- zadanie 2.4.1.3_F – plan 228.649 zł, wykonanie 228.649 zł

- zadanie 3.1.2.2 – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł

- zadanie 3.1.2.4 – plan 4.547.954 zł, wykonanie 4.534.663,51 zł

Dział 801, rozdział 80107 – plan 423.768 zł, wykonanie 421.799,45 zł,

Dział 801, rozdział 80146 – plan 21.620 zł, wykonanie 21.569 zł (zadanie 3.1.2.4)

Dział 801, rozdział 80148 – plan 34.448 zł, wykonanie 29.736 zł (zadanie 3.1.2.4)

Dział 801, rozdział 80150 – plan 469.233 zł, wykonanie 466.032,32 zł (zadanie 3.1.2.4)

Dział 801, rozdział 80153 – plan 56.643,84 zł, wykonanie 53.350,28 zł (zadanie 3.1.2.2)

Dział 801, rozdział 80195 – plan 509.834 zł, wykonanie 509.283,27 zł, w tym:

- zadanie 3.1.2.3 – plan 423.879 zł, wykonanie 423.332,18 zł

- zadanie (SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii – plan 66.961zł, wykonanie 66.961 zł

- zadanie RPO_UMWZ_COVIDII – Pomorze Zachodnie –Wsparcie Psychologiczno -Pedagogiczne – plan 18.994 zł, wykonanie 18.990,09 zł

Dział 854, rozdział 85416 – plan 900 zł, wykonanie 900 zł (zadanie 3.2.1.2)

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2022 w wysokości 5.322.861 zł.

 

Plan finansowy dochodów na 31.12.2022 roku 12.900 zł, wykonanie 43.749 zł, z tego:

Dział 758, rozdział 75814 – plan 1.800 zł, wykonanie 3.352 zł

Dział 801, rozdział 80101 – plan 18.216 zł, wykonanie 20.436 zł

Dział 801, rozdział 80148 – plan 24.420 zł, wykonanie 19.961 zł

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
1 1
(2004-02-23 11:23:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2023-02-27 12:53:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki