Klauzula informacyjna - monitoring

DANE Z MONITORINGU

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich z siedzibą w Koszalinie.

 

  1. Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 

  1. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania.  

 

  1. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do:

- informacji o istnieniu monitoringu,

- dostępu do nagrań, w uzasadnionych przypadkach,

- anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

 

  1. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:

- elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl,

- tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichosz Krzysztof
(2018-10-26 14:54:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichosz Krzysztof
(2019-08-26 12:52:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki